Feeds:
Innlegg

Archive for the ‘Siste nytt’ Category

Medlemsmøte onsdag 2 oktober

Hallo jegere og fiskere

Det inviteres til medlemsmøte onsdag 2 oktober kl. 1900
på Kjøkøy.

Etter en kort orientering fra styret, får vi informasjon om
Norges JFF og NJFF-Østfold av vår fylkesleder Kjetil Sørbye.
Møt opp til en nyttig jeger  – og fiskerkveld.

Kiosken er alltid åpen, men vi har enda klart å få ordnet Vipps.

Styret ønsker vel møtt.

Read Full Post »

Medlemsmøte

Hallo jegere og fiskere.

Det ønskes velkommen ti medlemsmøte i KJFF
onsdag 4. september kl. 1900 på Kjøkøy.
Ordinært møte med nogot attåt.

Velkommen

Styret.

Read Full Post »

Fadderjakt på Finnskogen

Det inviteres til Fadderjakt på Grue-Finnskog

Fadderjakt fra 13. til 15. september.
Frist for påmelding 31. august.
Bindende påmelding, og påmeldingen
skal skje til Kristoffer Enersen mobil 980 94 398
Ytterligere informasjon etter påmelding.

Hilsen Roy Bye

Read Full Post »

Åpent møte

Sjøfugltelling og innsamling av skarvehoder 2019-2020 – møte 15. august 2019

Sted: Klubbhuset til Kråkerøy JFF på Kjøkøy, innerst i Puttenveien.

Tid: Torsdag 15. august klokka 1900-2100.

Temaer:

  • Innsamling av skarvehoder 2018. Resultater.
  • Sjøfugltellinger 2018-2019. Resultater.
  • Innsamling av skarvehoder 2019.
  • Tellinger av sjøfugl 2019-2020.
  • Kort om sel.
  • Innlegging av data i artsobservasjoner.no.

Mvh NJFF Østfold

Read Full Post »

Torsk

Selvfølgelig kan du fiske på sjøen.
Flere ringer oss og lurer på om det er lov å fiske etter andre arter enn Torsk. Selvfølgelig kan du fiske, men det er vel å merke seg at Torsk og torskefiske i Oslofjorden er forbudt, altså er det forbudt å fiske Torsk fra 15 juni 2019 innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder hele året for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Bestanden er på et historisk lavmål.

Det samme gjelder for Ål. Ålen er fredet, og skal derfor ikke fiskes på.
Respekter forbudene.

Makrell, Sei og Sjøørret er jo et spennende fiske. Unngå bunnfiske så godt det lar seg gjøre. Skulle en Torsk henge seg på sluken / kroken. Ta den pent av og slipp den tilbake i sjøen. Skitt fiske……………

Også minnes det om minstemål på sjøørret som er 35 cm.

Read Full Post »

Hallo alle

Sjøørret konkurransen som skulle vært avholdt søndag 5 mai på Kjøkøy – AVLYSES.

 

Hilsen styret i
Kråkerøy JFF

Read Full Post »

Sjøørretfiske

Søndag 05.05.2019

Kjøkøy

Barn t.o.m. 12 år kr 0 / Junior kr 50 / Senior kr 150.

Kråkerøy JFF, Åpent stevne

Kontaktperson: Jonas Evensen, 41409048, jonas_aron@msn.com

Påmelding: 10:00-11:00

Fisketid: 11:00-14:00

Annet: Oppmøte på KJFF-huset (Kjøkøy Fort) for påmelding.

Premie for størst fisk (barn, junior, herre senior og dame senior) og størst totalvekt
(barn, junior, herre senior og dame senior) (kun fisk over minstemål teller).
Eventuell bifangst av torsk skal gjenutsettes.

Fiskestedene er rundt Kjøkøya/Puttesund og frem til sørenden av Hvalerveien (frem til Vesterøy)
møtes på KJFF-huset kl. 14.30 for utdeling av premier.

Vel møtt, og skitt fiske…………

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »