Feeds:
Innlegg

Archive for the ‘Siste nytt’ Category

Medlemsmøte / fiskaften

Hallo Jegere og Fiskere

Det inviteres til medlemsmøte / fiskaften onsdag 3 april kl. 1900 på Kjøkøy.
For det meste skal vi hygge oss med god mat, men litt informasjon tåler du vel.

Det vil bli solgt lodd på flotte gavepremier, og du kan løse en fiskequiz.
Premie til bestemann / dame.

Ta med kontanter, for vi har ikke fått ordnet med Vipps.

Vel møtt………………..

Hilsen Styret

Read Full Post »

Årsmøterapport

Kråkerøy Jeger – og Fiskerforening avholdt sitt årsmøte onsdag 6. mars på Kjøkøy med 32 medlemmer påmeldt.

Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Hyggelig at så mange tok turen. Videre ble det opplyst om hva som skulle skje etter at årsmøtet ble hevet. Da blir det kaffe, snitter og kake. I tillegg må to medlemmer i omkamp om å vinne jegerquisen, Egil Moen og Marius Michalsen hadde tre rette hver. Premien er en Bålpanne i storformat.

Minnemarkering. Årsmøtet minnet et medlem som hadde gått bort i perioden
med et minutt stillhet. Leve minnet.

Vi konstituerte oss;
Valg av dirigent – Dagfinn Lindberg
Valg av referent – Silje V Lorentzen
To til å undertegne årsmøteprotokollen – Rene’ Jønnvoll og Joar Sættem.
Deretter gjennomgang av årsmelding 2018, regnskap 2018 og valgkomiteen innstilling 2019. Beretning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent og Dagfinn Lindberg takket
ja til nok et år som leder i foreningen.

Styrets sammensetning ble;

Leder Dagfinn Lindberg
Nestleder Per Aleksander Thorvaldsen
Sekretær Silje Victoria Lorentzen / Laila Lindberg
Kasserer Arvid Eliassen
Styremedlem Edward Andreassen
Styremedlem Roy Morten Adamsen
1. Varamann Øyvind Tormod Larsen
2. varamann Joar Sættem
3. Varamann Rene’ Jønnvoll
Jegerutvalgets leder Roy Bye
Fiskerutvalgets leder Jonas Aron Evensen
Ungdomsleder Kristoffer Enersen
Studieleder Sekretæren


Det ble valgt inn tre nye i styret. Vara Joar Sættem, Vara Rene’ Jønnvoll, og
leder Ungdomsutvalget Kristoffer Enersen. Hyggelig og nyttig med nye krefter til styret og foreningen. Ola Brynhildsen ønsket å ta ansvar for barnegruppa.

Avslutning:
Etter nok en flott og ryddig gjennomgang av årsmeldingen, regnskap og valg takket Dagfinn for fornyet tillit, og avsluttet med å takke for året som har gått. Han understreket at foreningen ble driftet etter beste evne og at det hele tiden er det sittende styre som samarbeider meget godt.
Snart blir det servert kaffe, snitter og bløtekake, men før må det gjøres litt stas på de som trer av. På fornavn, Mads Ole, Didrik, Even og Jon Fredrik fikk alle gavekort og blomster for sin innsats gjennom flere år, selv om akkurat det med flere år varierer. Jon Fredrik og Even var ikke til stede, men de fikk overlevert gavekort og blomster på døra etter årsmøtets slutt. Øivind og Edward fikk blomster for insatsen de gjør (kjøkkentjeneste) til styremøter og medlemsmøter, samt årsmøter. Arvid mottok blomster for suverent regnskapsoppsett og Silje mottok blomser som referent. Avslutningsvis overrakte Arvid blomster til Dagfinn for engasjementet han legger for dagen for foreningen. Alle ovenfor nevte fikk stor applaus.
Helt til slutt skulle jegerquiz vinner kåres med en ny quiz. Slik ble det ikke. Egil ønsket å gi Marius Bålpannen. En flott gest av Egil.

Nå dere – snitter, kaffe og bløtkake serveres. Vel bekomne.

Referenten

Read Full Post »

SUNG Samarbeidsutvalget nedre Glomma inviterer til;

 

FOREDRAG MED HØGFOSS&FALLAEN SOM SKRIVER – Vi har nå gleden av å tilby et nytt foredrag for 2019 med rykende ferske opptak fra høstens jaktopplevelser.

(mer…)

Read Full Post »

Årsmøte 6. mars 2019

Det inviteres til årsmøte i Kråkerøy Jeger – og Fiskerforening.
Årsmøtet avholdes onsdag 6. mars 2019 kl. 1800 på Kjøkøy.

Har du forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må disse være styret i hende
innen 20. februar 2019.
Send forslaget (ene) til Dagfinn Lindberg på dagflind@online.no
eller til sekretær Silje Victoria Lorentzen på siljevl@hotmail.com

Årsmøtet annonseres pr SMS, på våre hjemmesider www.kjff.net og i Fredrikstad Blad
og Demokraten i følge vedtektenes paragraf 9.

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær. Det vil bli bindende påmelding.
Påmeldingsfrist er torsdag 28 februar til dagflind@online.no
eller Tlf 90 15 44 82 på grunn av bevertningen. Påmeldingen er bindende.

Alle årsmøtepapirer fås ved ankomst årsmøtet.

Styret ønsker vel møtt.

Read Full Post »

Medlemsmøte onsdag 6 februar

Hallo jeger og fiskere

Det inviteres til medlemsmøte onsdag 6. feb kl 1900
på Kjøkøy. Foruten siste nytt blir det jegerquiz, filmer fra
tidligere turer med ungdommen til Bamble og en kort film
om da vi brukte «Veidehytta» til samlingssted.
Ta deg en tur for å se «det var en gang»

Styret

Read Full Post »

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

Kråkerøy Jeger – og Fiskerforening ønsker alle
medlemmer, samarbeidspartnere, Fredrikstad Kommune
NJFF-Østfold, NJFF, SUNG, Fylkesmannen i Østfold,
Arne Rønaasen, Råkollen skole med flere – en riktig
God jul og et godt nyttår. Vi takker for året som
vi nå snart legger bak oss.

Read Full Post »

Skarvehoder

Det er viktig at skarvehoder blir sendt Roy Bye. Her skal det stå dato og område hvor skarven ble skutt.
Hodene må legge i plastposer og fryses. Roy sender hodene til NJFF-Østfold for registering. Viktig i forhold til den videre jakta på skarv i framtiden. Dette gjelder også fjordårets fangst om fuglen er fryst hel.

Det vil bli laget en rapport om at vi har en levedyktig og god skarvbestand.

Hilsen Roy
41902468

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »